Veliki kalcifikat

RTG snimkom desnog ramena 20.08. na CD-u (nalaz ne posjedujem jer je liječnica na GO), liječnik opće medicine ustanovio je kalcifikat veličine cca 2-3cm. Molim vaše mišljenje. 

Odgovor

Liječenje zavisi od slijedećih faktora: veličina, oblik, smještaj, faza, simptomi.

Veličina- do 1 cm smatramo malim kalcifikatom, 1-2 centimetra velikim, a preko 2 vrlo velikim. Što je veći, manja je šansa da je konzervativno liječenje učinkovito. 

Oblik- Je li kalcifikat tanak i izdužen, ili okrugao? U prvoj opciji, ako je unutar same tetive rotatorne manšete, rijeđe stvara veće probleme. 

Smještaj- sprijeda (u tetivi subskapularisa, uobičajeno izaziva jake, ali relativno kratke simptome, koji dobro reagiraju na fizioterapiju i vježbe), u sredini (u tetivi supraspinatusa, što je i najčešće, ako su manjeg volumena, uspješno se liječe konzervativno. Ako su u burzi, lošije reagiraju na klasičnu terapiju, bolje na terapiju udarnim valom), straga (u tetivi infraspinatusa, rijetki su te izazivaju manje smetnje ili ih nađemo kao nus nalaz na utz pregledu). 

Faza- Svaki kalcifikat ima tri faze- nastanak, održavanje i reapsorpcija. U prvoj fazi bolove je dobro sanirati blokadama, u fazi održavanja terapija udarnim valom može pomoći, dok u fazi reapsorpcije klasična fizioterapija je od pomoći. 

Simptomi- svakodnevno vidimo vrlo velike kalcifikate koji čine malo smetnji i relativno male koji izazivaju veliku bolnost. 

Sve ovo usmjereva liječenje na:

Medikamentoznu terapiju (akutna bolnost, koja je kontinuirana i po noći)

Klasična fizioterapija, manualna terapija, vježbe (subakutna bolnost, bez noćne, u glavnom pri specifičnim kretnjama, u drugoj i trećoj fazi života kalcifikata, koji nisu jako iritabilni)

Terapija udarnim valom (kod kalcifikata koji svako toliko izazivaju akutizacije, a bolnost nikada potpuno ne prolazi i kada je drugo liječenje bezuspješno)

Barbotaža („ispiranje kalcifikata“) i operativna terapija (kada je kalcifikat prevelik ili nakon bezuspješnog konzervativnog liječenja). 

Sva ova pravila imaju mnogo iznimaka.

Povratak u Scipion akademiju