Funkcionalna dijagnostika lokomotornog sustava

Unutar funkcionalnih sposobnosti sustava za pokretanje podrazumjevamo snagu, brzinu, obim pokreta, izdržljivost, balans, preciznost kretnji i još mnogo toga. Metode koje su nam na raspolaganju imaju cilj objektivizirati trenutno stanje organizma ili jednog njegovog dijela. Po nalazima postavljamo jasne terapijske ciljeve u određenom vremenskom intervalu, te ponovljenim testiranjem provjeravamo jesu li ti ciljevi ostvareni, ili je nužno promijeniti terapijski smjer. Ovi postupci ne mogu zamjeniti specijalistički ili fizioterapeutski pregled, već su dizajnirani kao integralni dio dijagnostičkog procesa.

  • Izometrička dijagnostika

Je mjerenje maksimalne izlazne snage jednog mišića ili mišićne skupine bez stvarne kretnje. Takav pristup uklanja rizike testiranja maksimalne mišićne snage u pokretu, te pruža okvirnu sliku o stanju mišića ili skupine koja izvodi istu kretnju. Mjerna jedinica je Njutn, te nam usporedba sa neozlijeđenim ekstremitetom može pokazati deficit mišićne snage, ili početno stanje koje želimo poboljšati kroz povećanje mišićne jakosti.

  • ROM (range of movement- obim kretnje)

Često je prvi znak ozljede zgloba ili njegove neposredne okoline gubitak dijela obima kretnje u njemu. Pregled obima kretnje rutinski se izvodi pri svakom ortopedskom ili fizioterapeutskom pregledu. No, kompjuterizirani sustav omogućava preciznije mjerenje ne samo pokreta u stupnjevima, već i brzine kretnje, te promjene u toj brzini tijekom pokreta. Te informacije su od dodatne pomoći pri dijagnostici, ali i pri usmjeravanju efikasne terapijske intervencije. 

  • Izokinetičko testiranje

Još je jedna, ali izvanredno korisna i specifična metoda mjerenja snage mišića. Naziv se sastoji od dva dijela: Iso (što znači isto ili jednako) i kinien (pokret). Prevedeno, izokinetički je pokret onaj koji osigurava istu brzinu ili isti otpor cijelim obimom kretnje. Tako mjeren izlaz mišićne snage omogućava dobivanje informacija kao što su: maksimalna izlazna snaga, ukupna izlazna snaga, početak pojave umora, ukupan rad i cijeli niz drugih detalja koji mogu biti od pomoći u dijagnostici, ali su najveći pomagači pri uspostavi normalne funkcije zgloba ili dijela tijela na način da specifično usmjeravaju rehabilitacijski proces ka sanaciji uočenih nedostataka. 

Hidraulički rotacijski generator otpora u kombinaciji sa sofisticiranim senzorima i mogućnošću aktivacije oba koljena istovremeno, što su karakteristike tehnologije proizvođača TEKS Australia, daju nam prednost brzog, preciznog i sveobuhvatnog testiranja.  

Izokinetička terapija

Cijeli niz oboljenja sustava za pokretanje, naročito zglobova, a specifično artroza, ima potrebu za vježbanjem i snaženjem mišića. U isto vrijeme, klasične, izotoničke vježbe koje koristimo u svrhu jačanja, mogu biti bolne ili povećavati ozljedu ili oštećenje. S druge strane, one vježbe koje nemaju potencijal provokacije bolnosti i bezopasne su za zglob i njegovu okolinu, nisu efikasne u povećanju mišićne snage. 

Naprotiv, mogućnost izolirane koncentrične kontrakcije, koju nudi aparatura za izokinetičko testiranje i vježbanje velika je pomoć u takvim slučajevima, te pomaže mnogim našim pacijentima sa uznapredovalom artrozom kukova i koljena da ostanu pokretni, uz smanjenu ili uklonjenu bolnost. Osim kroničnih bolesti, koncentrično/koncentričnu kontrakciju mišića koristimo i u liječenju cijelog niza oboljenja i sportskih ozljeda, te u fizičkoj pripremi sportaša.

  • Baropodometrija

Kompjutersku analizu gazišta stopala zajedno sa dinamičkom analizom hoda nazivamo i baropodometrija. Uobičajeno se koristi za izradu individualnih ortopedskih uložaka. No ova metoda donosi pregršt informacija koje su korisne pri dijagnostici funkcije donjeg ekstremiteta i tijela u cjelini. Tako podatak o tome gdje je centar maksimalnog opterećenja pri stajanju, kako se distribuiraju sile pri hodu, te postoji li diskrepanca između ukupnog opterećenja svakog ekstremiteta posebno, statički i dinamički, pomaže nam individualizirati program vježbanja i skratiti ukupno vrijeme liječenja. 

  • Balansometrija

Naša sposobnost da mirno stojimo, zadržimo balans na jednoj nozi ili povratimo balans jednom kada ga izgubimo,značajna je funkcija ne samo donjih ekstremiteta, već i lokomotronog sustava, posebice njegovog neuromuskularnog dijela u cjelini. Detekcijom poremećaja te funkcije, ili odmaka od poželjnih vrijednosti, naročito kod sportaša, ili nakon ozljeda, dobivamo jasnu sliku deficita u čije je saniranje vrijedno uložiti trud i vrijeme unutar rehabilitacijkog postupka. Sustav za balansometriju daje nam pregršt podataka upravo u tu svrhu.

  • Posturometrija

Loše držanje, kifoze, skolioze, „kraća“ noga, denivelacija zdjelice, sve su stanja koja spadaju u posturološki pregled i procjenu, te se u formi „kvalitativne“ procjene rutinski izvode unutar specijalističkog ortopedskog ili fizioterapeutskog pregleda. Razvojem tehnologije, u mogućnosti smo ne samo „od oka“ procijeniti postoji li neki od navedenih problema, već ga i precizno mjeriti neškodljivim sustavom površinskog topografskog snimanja, odnosno kompjuterizirane posturometrije. Informacije koje dobijemo ovom metodom kvantificirane su na način unutar kojega je postavljanje osnovne dijagnoze lako, brzo i neškodljivo. One nas potom precizno vode u intervenciju za njihovo ublažavanje ili uklanjanje, što možemo pratiti kontronim pregledom i vidjeti je li intervencija djelotvorna, ide li rehabilitacijski proces u dobrom smjeru ili ga je potrebno modificirati. 

Posebice u mladih pacijenata sa skoliozom u fazi intenzivne konzervativne terapije, ova tehnologija smanjuje i prorjeđuje potrebu za RTG snimanjem, te tako smanjuje ukupnu izloženost ionizirajućem zračenju u fazi intenzivnog rasta. 

  • Specifična i sportska testiranja

Uobičajen pregled, zajedno sa standardiziranim testiranjima opisanim na ovim stranicama ponekada nisu dovoljni. Bilo da je riječ o posebnom slučaju unutar kojega nam trebaju i specifične informacije koje moženo dobiti samo individualno skrojenim testovima, ili se radi o sportašima, kod kojih rehabilitacija ne završava samo sposobnošću za obavljanjem svakodnevnih poslova, već punom spremnošću za povratak u sportski trening i natjecanje. Tada u našoj Poliklinici izvodimo individualne, sportske ili testove specifične za dređenu sportsku disciplinu, koji trebaju odgovoriti na isto tako specifičan i individualni set dijagnostičkih pitanja.

Pošalji upit

Ako imate pitanja vezano za naše usluge ili se želite naručiti? Pošaljite nam upit.