Kondicijska priprema sportaša

Kondicijska priprema jest složen i dugotrajan proces stjecanja, unapređivanja i održavanja svih osobina i sposobnosti potrebitih za uspjeh u određenom sportu. To je proces vježbanja u kojem se stalno izmjenjuju periodi većeg i manjeg opterećenja sa periodima odmora, odnosno periodi stresa i adaptacije organizma na napore.

Osnovne zadaće svakog kondicijskog trenera su :

 • usavršavanje motoričkih sposobnosti
 • poboljšanje funkcionalnih sposobnosti
 • optimizacija morfoloških karakteristika
 • kontrola i poboljšanje zdravstvenog statusa

Kondicijski trening dugoročno treba biti usmjeren prema (Milanović 1997):

 • usavršavanju funkcionalno-motoričkih sposobnosti
 • odgađanju reakcije umora
 • ubrzavanju procesa oporavka
 • smanjivanju broja i težine ozljeda

Sve ranije navedeno predstavlja osnovne smjernice rada koji se primjenjuje u Scipionu sa ciljem što bolje pripremeljenosti sportaša. Za izradu i provedbu što kvalitetnije pripreme potrebna je odgovarajuća dijagnostika kako inicijalnih tako i tranzitivnih stanja pripremljenosti sportaša. U tu svrhu u Scipionu posjedujemo nekoliko dijagnostičkih uređaja:

 • uređaj za mjerenje nivoa laktata u krvi

Pomoću Lactate Scout uređaja vršimo dijagnostiku općeg funkcionalnog stanja organizma i to mjerenjem ukupne količine laktata u krvi pri različitim intenzitetima aktivnosti tj. treninga.

 • tenziometrijsku platformu

Testiranje nivoa explozivne snage tipa skočnosti ili tkz.izoinercijalne dinamometrije radimo pomoću tenziometrijske platforme metodom skokova na platformi za mjerenje sile.

 • izokenitčki dinamometar

Izokinetičkim testiranjem dobivamo informacije o jakosti mišića,omjerima jakosti između agonista/antagonista, indexu umora itd.

 • uređaji za mjerenje % masnog tkiva i količine mišićne mase u organizmu

Uređajima za mjerenje građe tijela dobivamo uvid u promjene masnog tkiva,mišićne mase i tjelesne težine u tijeku trenažnog procesa s ciljem postizanja optimalnih morfoloških obilježja za pojedini sport.

Neki od profesionalnih sportaša koji vršili kondicijsku pripremu u Scipion fitness centru: Ahmad Sharbini, Anas Sharbini, Ivan Cerović, Matea Ferk, Marin Jr. Lovrović, Velimir Radman, Goran Vrbanc, Ivan Ljubičić.

Pošalji upit

Ako imate pitanja vezano za naše usluge ili se želite naručiti? Pošaljite nam upit.