Izokinetički stroj za vježbanje gornjih ekstremiteta

Novi stroj za koncentrično- koncentričnu aktivaciju mišića gornjih ekstremiteta i trupa, napokon je iz SAD-a stigao u Scipion. Hidraulički otpor koji je istovjetan u svim smjerovima, u kombinaciji sa specifičnim protokolima vježbanja razvijenim u našoj ustanovi omogućuju nam: 

  • Vrlo ranu postoperativnu aktivaciju mišića ramenog obruča
  • Aktivaciju mišića leđa u zaštitnoj poziciji postoperativno i kod kompleksnih poremećaja na kralježnici
  • Aktivaciju više mišićnih vlakana u isto vrijeme, u odnosu na izotoničke vježbe
  • Smanjenu ili potpuno uklonjenu mogućnost ozljeđivanja, poradi isključivanja ekscentrične komponente kretnje
  • Minimaliziranu upalu mišića
  • Skraćeno vrijeme treninga
  • Skraćeno vrijeme rehabilitacije poslije ozljeda ili operativnih zahvata

Povratak u Scipion akademiju