Elektroterapija

Korištenje električne struje u liječenju bolnih stanja nije nova ideja. Postoje dokazi da su još u antičko doba ljudi koristili električne jegulje u liječenju kostobolja. No do razvoja elektroterapije ipak je trebalo pričekati razvoj znanosti, otkriće, opis i objašnjenje električne struje, kao i kreaciju adekvatne opreme kojom se točno određena jakost, oblik i frekvencija električnog impulsa mogla dovesti na željeni dio ljudskog tijela.

Pošalji upit

Ako imate pitanja vezano za naše usluge ili se želite naručiti? Pošaljite nam upit.